Onze werking

Wat betreft onze werking kunnen we heel eerlijk zijn. Die wordt uitgebouwd om volledig ten dienste te staan van de LGBT-gemeenschap. Op eender welk vlak. Uit ervaring, voornamelijk die van Vicky, weten we dat elke LGBT-vereniging een doelgroep heeft. Men heeft een werking rond transgenders, lesbiennes, gays, biseksuelen, roze ouders en zo meer. Iedere werking op zich is mooi. Maar wij, binnen B-Pride Vlaanderen, vinden dit niet voldoende. Zo stellen wij vast dat, voor zover wij weten, geen enkele vereniging een eigen werking heeft rond kansarmoede of psychologie. Nochtans 2 zaken die voor de LGBT-gemeenschap uitermate belangrijk zijn. De statieken op vlak van zelfmoordpogingen en zelfmoorden zeggen genoeg over het psychologische aspect. Voor wat het aspect betreft rond kansmoede/armoedebstrijding, hoeveel LGBT'ers worden niet gediscrimineerd op de arbeidsmarkt, de immomarkt en zo meer? Wat ook opmerkelijk is rond de LGBT-verenigingen is dat men wel zegt inclusief te zijn, maar die inclusieve werking te wensen over laat. Inclusieve werking is tenslotte meer dan een neutrale aanspreking. Daarom dat inclusiviteit een stokpaardje is bij ons. Bij onze werking gaan we voor al onze organisaties die inclusiviteit niet beperkingen tot een neutrale aanspreking, maar die inclusiviteit ook effectief uitvoeren. Dat betekent dat bij al onze organisaties er evenveel aandacht gaat naar kinderen, ouderen en mensen met een beperking. Indien het ons toegestaan wordt zullen we voor de personen ook aparte events uit de grond stampen zodat personen met een, al dan niet, zware mentale of motorische problematiek ook de kans krijgen om gelijkgestemde zielen te ontmoeten. We mogen uiteindelijk niet vergeten dat iemand met Autisme, Borderline Persoonlijkheidsproblematiek, depressie, lichamelijke beperking ook andersgeaard kan zijn. Om deze werking uit te bouwen zullen we contact opnemen met psychiatriĆ«n en MPI's in de hoop daar contactpersonen te vinden die ons op dit vlak kunnen en/of willen bijstaan of ondersteunen. Voor het gedeelte rond kinderen zullen we scholen contacteren om, meer specifiek, kinderen die op (heel) jonge leeftijd tekenen vertonen van niet hetero te zijn bij elkaar te brengen. Ook zij hebben uiteindelijk ook recht op steun van andere kinderen die met dezelfde vragen zitten. Het is dus geenzins onze bedoeling om het werk van psychologen en/of psychiaters over te nemen, enkel een aanvulling op hun werking. Ook naar ouderen toe willen we een soortgelijke werking uitbouwen.Op dit vlak doen de Regenboogambassadeurs prachtig werk. Maar wij gaan hun werking dus uitbreiden en dus ouderen die andersgeaard zijn samenbrengen binnen de verschillende assistentiewoningen en wonzorgcentra. We gaan dit stap voor stap doen, want, en dat geldt dus ook voor de kinderen, hier zal eerst een heeln uitgebreide informatieve ronde aan voorafgaan. We weten uiteindelijk niet hoe oudere LGBT'ers verspreid zitten. 


Zo, dit is al een grote uiteenzetting van onze werking. Heb je daar toch nog vragen rond, dan kun je ons bereiken via de contactpagina.