Vrijwilligers

Zoals reeds vermeld op de pagina over onze werking, zijn we ook naar onze vrijwilligers toe all inclusive. Bij ons is iedereen welkom als vrijwilliger. Personen met een psychische en/of fysische beperking, anderstaligen, personen met een strafblad (tot op zekere hoogte).... We vinden dat iedereen een (tweede) kans verdient. Rond mensen met een strafblad hebben we wel een paar voorwaarden. Bij aanmelding als vrijwilliger daar direct open over zijn. De informatie dat iemand een strafblad heeft blijft bij Vicky en Sylvia. Geen enkele andere vrijwilliger hoeft zoiets te weten. Een tweede voorwaarde is het aantal feiten/veroordelingen. We willen gerust een 2de kans geven aan iemand met 2 veroordelingen. Maar als iemand, bijvoorbeeld, al 10 veroordelingen gekregen heeft, dan vinden wij dat deze persoon zelfs al een 3de en 4de kans gekregen heeft. Ook mensen die, bijvoorbeeld, blind zijn krijgen bij ons een kans. Uiteindelijk kan iederen een steentje bijdragen aan onze werking. Ook anderstaligen zijn bij ons welkom. We vragen dan enkel een basiskennis Nederlands. Talen zijn een verrijking binnen onze werking. Hoe meer talen er voor handen zijn, hoe meer mensen we kunnen helpen. Op vlak van geloofsovertuiging maakt het ons ook allemaal niet uit. Enkel geen extreme vormen. We zijn inclusief, maar dat betekent ook dat we neutraal zijn. We denken dat we nu wel duidelijk gemaakt hebben dat "inclusief" bij ons toch net een andere betekenis heeft dan bij een andere vereniging. Toch hebben we ook limieten. We hanteren een zero tolerance-beleid op vlak van alcoholmisbruik en drugsgebruik en/of drugsbezit. Voor de vrijwilligers worden er ook vormingen voorzien zodat men op bepaalde vlakken een basiskennis heeft. De vormingen die voorzien worden zijn onder ander zelfmoordpreventie en een basiscursus geaardheden en genderidentiteiten. We willen dat iedere vrijwilliger de 30 belangrijskte geaardheden, genderidentiteiten en combinaties kent en het verschil weet tussen een romatische relatie, een sensuele relatie en een seksuele relatie. Er zijn tegenwoordig nu eenmaal 3 stromingen. Op vlak van bedrijfscultuur is die biljartlakenvlak. Voor de vrijwilligers is de lokale coördinator het eerste aanspreekpunt. Maar als er problemen zijn rond een coördinator of zelfs op persoonlijk vlak zijn Vicky en Sylvia steeds bereikbaar/beschikbaar. We verwachten dat onze vrijwilligers beschikbaar zijn, dan moet het beheer ook beschikbaar zijn voor hen. Tenslotte draait de vereniging op de werking van de vrijwilligers. Op geen enkel ogenblik laten we onze vrijwilligers in de steek. We proberen dan ook onze vrijwilligers in de watten te leggen. Ze krijgen t-shirts, een vrijwilligersavondje op onze kosten, tijdens ieder event of evenement wordt er ruimschoots voorzien in natjes en droogjes. Drank en eten zal steeds voorhanden zijn, zelfs als het maar een uurtje duurt. Voor de coördinatoren gaan we een stapje verder. Zij hebben tenslotte een verantwoordelijke functie. Zo krijgen ze gepersonaliseerde t-shirts met naam, functie en afdeling. Ze krijgen ook van ons een licentie Microsoft 365 Business Basic ter beschikking. Als het echt nodig is kan dat zelfs Microsoft 365 Business Premium zijn. Verder zijn onze vrijwilligers verzekerd vanaf de moment dat ze hun woning verlaten tot ze terug thuis zijn en niet enkel ter plaatse. Alle verplaatsingen buiten de eigen regio worden door ons integraal terug betaalt. 


Mensen die zich willen aanmelden als vrijwilliger kunnen dit doen door een mail te sturen naar vicky@b-pride.lgbt